Rotterdamse subsidies en fondsen

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam ondersteunt filmmakers via verschillende subsidieregelingen en pitchers.

Projectsubsidies cultuur

Een subsidieregeling voor makers, kunstenaars en culturele organisaties. Filmmakers kunnen aanvragen voor onderzoek en ontwikkeling, scenario, productie of postproductie. Per jaar zijn er zes aanvraagrondes. Ga naar regeling.

Mediaregeling Open Rotterdam

Ondersteuning voor mediamakers die een project of programma over Rotterdam en/of Rotterdammers willen realiseren. Deze subsidieregeling verloopt via OPEN Rotterdam, waar het gemaakte werk ook wordt uitgezonden. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar. Ga naar regeling.

RTM pitch IFFR

Een jaarlijkse pitchronde waarbij Rotterdamse filmmakers een plan kunnen indienen voor een korte film waarin het DNA van IFFR te zien is. De winnaar van de pitch ontvangt 20.000 euro voor het maken van de korte film en krijgt daarbij ondersteuning van een ervaren Rotterdamse producent. Ga naar regeling.

Voordekunst + Gemeente Rotterdam

Rotterdamse crowdfunders op Voordekunst maken kans op een bijdrage van Gemeente Rotterdam. De bijdrage is maximaal 25% van het doelbedrag. Bekijk de voorwaarden.

Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam

Ondersteuning voor individuele Rotterdamse kunstenaars die ingeschreven staan bij CBK Rotterdam. Kunstenaars kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek en ontwikkeling. Ga naar regeling.

Subsidie pitcher perfect Rotterdam

Een openbare pitchavond voor Rotterdammers met een idee voor een kunst- of cultuurproject die buiten de andere gemeentelijke subsidieregelingen valt. Het subsidiebedrag is maximaal € 10.000 per project. Ga naar regeling.

Rotterdam Festivals

Ondersteuning voor evenementen die in Rotterdam plaatsvinden en voldoen aan de criteria van het fonds. Ga naar regeling.

Rotterdams Vrouwenfonds

Het Rotterdams Vrouwenfonds ondersteunt culturele, sociale en economische initiatieven voor en door Rotterdamse vrouwen in al haar diversiteit. Hieronder vallen ook filmproducties die aansluiten bij de missie van het fonds. Ga naar fonds.

Stichting Bevordering van Volkskracht

Stichting Bevordering van Volkskracht is een vermogensfonds dat Rotterdamse initiatieven ondersteunt. Onder Volkskracht vallen ook tiental gelieerde stichtingen die ieder vanuit een eigen doelstelling Rotterdammers met goede plannen ondersteunen. Daaronder vallen ook culturele initiatieven.  Ga naar fonds.

H.M.A. Schadee-fonds

H.M.A. Schadee-fonds zet zich in voor het bevorderen van culturele belangen in Rotterdam en omgeving. De voorkeur ligt bij kleinschalige projecten in kunst en cultuur (theater, muziek, literair, etc.), Er is speciale aandacht voor projecten op het gebied van filosofie. Sinds 2015 worden alle aanvragen behandeld door Stichting Bevordering van Volkskracht. Ga naar fonds.

Erasmusstichting

De Erasmusstichting ondersteunt projecten op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschap met een Rotterdams karakter en binnen regio Rotterdam. Ga naar fonds.

G.Ph. Verhagen-Stichting

G.Ph. Verhagen-Stichting ondersteunt sociale en culturele instellingen die gevestigd zijn in regio Rotterdam. Bijdrages worden uitsluitend gegeven aan stichtingen, verenigingen en soortgelijke instellingen. Ga naar fonds.

Stichting Daniel van der Vorm

Stichting Daniel van der Vorm ondersteunt stimuleert non-commerciële projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, kinderen en kennis(overdracht) in de regio Groot Rotterdam. In de projecten mag alleen met vrijwilligers worden gewerkt.  Ga naar fonds.

Stichting Elise Mathilde Fonds

Stichting Elise Mathilde Fonds ondersteunt non-profit instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven die bijdraagt aan verbetering van de maatschappij.  Inzet van vrijwilligers is een voorwaarde. Ga naar fonds.

Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot

Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot verleent subsidies en cofinanciering aan culturele projecten en uitvoeringen die plaatsvinden binnen de gemeente Rotterdam. De projecten hebben bij voorkeur een bereik buiten de gemeentegrenzen. Ga naar fonds.

Stichting Droom en Daad

Stichting Droom en Daad ondersteunt culturele projecten die bijdragen aan een mooi en aantrekkelijk Rotterdam voor bewoners en bezoekers. Het fonds richt zich op cultuur in brede zin, waaronder muziek, theater, dans, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. Met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling. Ga naar fonds.

DeltaPORT donatiefonds

Deze collectieve fonds van Rotterdamse havenbedrijven ondersteunt instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Ga naar fonds.