Nationale subsidies en fondsen

Het Nederlands Filmfonds

Via verschillende regelingen ondersteunt het fonds bij de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties (speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films). Het fonds ondersteunt ook filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling. Ga naar de website van het Nederlands Filmfonds.

NPO Fonds

NPO Fonds ondersteunt en stimuleert hoogwaardige dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling bij de publieke omroep bedoeld voor uitzending op de radio, televisie en/of online.  Ga naar fonds.

VandenEnde Foundation

De Foundation ondersteunt de ontwikkeling van jonge (film)talenten met studiebeurzen. Ook steunt ze instellingen en initiatieven die een (ontwikkel)podium en ondersteuning bieden aan talenten. Ga naar fonds.

CoBo Fonds

De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen een omroep en een filmproducent. Alleen een Nederlandse landelijke publieke omroep kan een aanvraag doen bij CoBO. Ga naar fonds.

VPRO Ongeschreven regels

Ongeschreven regels is regeling voor debuterende documentairemakers. Jaarlijks ondersteunt de regeling een reeks korte documentaires die raken aan het thema ‘ongeschreven regels’. De geselecteerde filmplannen worden gemaakt in samenwerking met de VPRO. Ga naar fonds.

Creative Europe Desk NL

Creative Europe Desk NL is het service- en informatiepunt voor het Creative Europe programma in Nederland. Ze geven advies over subsidieregelingen van het Creative Europe programma en bieden begeleiding bij het doen van een aanvraag. Aanvragen voor film, televisie en nieuwe media vallen onder het subprogramma MEDIA. Subsidiemogelijkheden worden bekend gemaakt via open calls op de website. Ga naar website.

Abraham Tuschinski Fonds

Het Abraham Tuschinski Fonds steunt Nederlandse producenten met financiële bijdrages voor de realisatie van filmproducties. Ga naar website.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Bij dit fonds kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor projecten op het gebied van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater/film en natuurprojecten. Projecten bedoeld voor een breed nationaal publiek kunnen een aanvraag doen bij het landelijk bureau. Projecten met een regionaal karakter kunnen terecht bij een van de provinciale afdelingen van het fonds. Ga naar fonds.

VSB fonds

VSB Fonds ondersteunt sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen. Daaronder vallen ook impactproducties, zoals films en documentaires die (in combinatie met een aanvullend programma) sociale verandering teweeg willen brengen. Ga naar fonds.

Fonds 21

Fonds 21 ondersteunt onder andere projecten op het gebied van film, mediakunst en digitale cultuur (documentaires, internet- en crossmediaproducties) die door professionele makers en uitvoerenden worden gemaakt. Ga naar fonds.

VEVAM Fonds

Het VEVAM fonds ondersteunt individuele regisseurs via de Startgeldregeling. De aanvragende regisseur dient minimaal 1 jaar aangesloten te zijn bij VEVAM. Ga naar fonds.

Lira Fonds

Het Lira Fonds steunt onder andere evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama, en individuele bijdragen daaraan door professionele schrijvers, vertalers en bewerkers. Ondersteuning van film- en tv-scenario’s is beperkt en uitsluitend mogelijk voor schrijfopdrachten voor scenario’s over literaire dan wel nauw daarmee verwante onderwerpen. Ga naar fonds.

Auteursbond

De Auteursbond is een beroepsvereniging voor iedereen die brood verdient met schrijven en vertalen, waaronder scenarioschrijvers. Met enige regelmaat biedt de bond financiële ondersteuning aan scenarioschrijvers middels diverse regelingen.
Ga naar bond.

Amarte Fonds

Amarte is een particulier fonds dat innovatieve projecten en verdieping van de eigen praktijk van makers en kunstenaars ondersteunt. In aanmerking komen projecten op het gebied van film, muziek, theater, beeldende kunst, literatuur en interdisciplinaire initiatieven. Ga naar fonds.

Fonds ZOZ

Fonds ZOZ ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering. Ga naar fonds.

De Ontmoeting

Stichting De Ontmoeting steunt (nieuwe) filmmakers bij de uitwerking en realisatie van een idee voor een korte film van maximaal zes minuten. Naast begeleiding ontvangen geselecteerde filmmakers een €5000,- voor de realisatie onder voorwaarde dat ze hetzelfde bedrag matchen via crowdfuncing.  Ga naar de stichting.

Mondriaan Fonds

Het fonds verstrekt subsidies aan projecten en programma’s van beeldend kunstenaars, kunstpodia, uitgevers, opdrachtgevers, musea en andere erfgoedinstellingen. Kunstfilms of films waarbij sprake is van samenwerking met kunstenaars komen in aanmerking voor een aantal regelingen. Ga naar fonds.

Fonds Podiumkunsten

Het fonds ondersteunt films met een interdisciplinair karakter. Een project is interdisciplinair wanneer het een duidelijk maatschappelijke component heeft en/of als het project meerdere cultuurgebieden combineert. Cultuurgebieden die in aanmerking komen zijn beeldende kunst & erfgoed; creatieve industrie (architectuur, vormgeving en digitale cultuur), cultuur-participatie & educatie; film; literatuur en podiumkunsten (muziek, muziektheater, dans en theater). Ga naar fonds.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds ondersteunt projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Onder vormgeving vallen ook animaties. Het fonds publiceert regelmatig open calls met subsidiemogelijkheden.  Ga naar fonds.

Draagvlakactiviteitenfonds Vluchtelingenwerk

Het Draagvlakactiviteitenfonds financiert activiteiten en initiatieven van personen en organisaties die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland.Hier vallen ook films met vluchtelingenthematiek onder. Ga naar fonds.

Vfonds

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Projecten dienen aan te sluiten bij de doelstellingen van het fonds. Deze zijn: vergroten van kennis van oorlog en conflict en de democratische rechtsstaat, waardering voor veteranen en politie en het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan een vreedzame samenleving. Ga naar fonds.

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen

Dit vermogensfonds ondersteunt de ontploiing van vrouwelijke kunstenaars, waaronder filmproducenten. Aanvragen kan in principe alleen als stichting of rechtspersoon, indien dat niet lukt is een open aanvraag als vrouwelijke kunstenaar ook een optie.  Ga naar fonds.

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK ondersteunt projecten die betekenis geven aan het leven van ouderen in Nederland. Binnen Amsterdam steunt de stichting ook projecten voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd. Ga naar fonds.

Stichting Oscar Maarsman

De weduwe van Oscar Maarsman besloot de stichting Oscar Maarsman in het leven te roepen die na haar overlijden de nalatenschap zou beheren ten dienste van de kunst. Ga naar fonds.