Speerpunten bekend van Moving Rotterdam

16 Maart 2023

Moving Rotterdam is een beweging om de film- en mediasector in Rotterdam te versterken door verbinding en kennisdeling, die is gestart in 2022. De beweging wordt ingezet en op gang gehouden door drie partijen die zich hieraan hebben gecommitteerd, OPEN Rotterdam, IFFR en Film Platform Rotterdam, elk passend vanuit hun eigen doelen en opdrachten. De sector zelf, van makers tot programmeurs, pakken de handschoen zelf op om de beweging verder te brengen. De Film & Media Office van de gemeente is hierin ook een belangrijke partner, niet alleen in verbinding en informatievoorziening, maar ook als lijn naar de gemeente, wethouder en de raad. Na diverse onderzoeken, gesprekken en overleggen zijn we als collectief gekomen tot vijf speerpunten, waarvoor we ons de komende periode in willen zetten.

1. Verbinding

Veel mensen die werkzaam zijn in de Rotterdamse film- en mediasector ervaren een gebrek aan verbinding. Mensen weten elkaar niet te vinden en zijn niet op de hoogte van wat er speelt.

 • Het sectorbreed overleg krijgt een vaste plek op de agenda tijdens RTM. Jaarlijks komen we in vernieuwde samenstelling bij elkaar om de stand van zaken in de sector door te nemen en nieuwe partijen samen te brengen. Daarnaast zullen we als initiator ook op specifieke onderwerpen, of specifieke beroepsgroepen mensen samen (blijven) brengen.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om een goede kalender te ontwikkelen met interessante events en activiteiten voor filmmakers. Wellicht in samenwerking met de reeds bestaande (landelijke) AVagenda. Dit stimuleert ontmoeting en verbinding.

2. Aansluiting van onderwijs op de beroepspraktijk

Er zit potentie in de aansluiting tussen onderwijs en de beroepspraktijk. Professionals ervaren dat zij hun stagiairs of alumni nog (te) veel moeten leren en dat de opleidingen vast lijken te zitten in hun curriculum. Tegelijkertijd leeft er vanuit het onderwijs juist sterke behoefte om aansluiting te vinden bij de beroepspraktijk.

 • We initiëren dit jaar een overleg, waarbij we een aantal studenten, recente alumni, vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en professionals uit de beroepspraktijk samenbrengen. Gezamenlijk kunnen we kijken, waarin we beter de verbinding tussen de instelling en de praktijk kunnen bewerkstelligen. Denk aan onderwerpen als meester-gezel, gastlessen, praktijkstages en het professionaliseren van afstudeer-screenings.
 • Film Platform Rotterdam gaat op de website een overzicht bieden van de verschillende opleidingen, die er in de stad zijn. Denk hierbij niet alleen aan gevestigde instituten als de Willem de Kooning-Academie en het Grafisch Lyceum, maar ook aan initiatieven als PlusWhat, de New Producers Academy en het SKVR.

3. Promoten van Rotterdamse filmmakers en filmproducties

Het is niet inzichtelijk welke films en mediaproducties er in Rotterdam worden gemaakt en wie de actieve makers zijn. Ook zijn voor makers juist vaak de podia niet duidelijk te vinden. Natuurlijk hebben die makers daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar wellicht kunnen we dit als sector aanjagen.

 • We initiëren een overleg, waarbij we vertegenwoordigers van lokale omroepen, festivals en overige vertoners samenbrengen voor een kennismaking. We kunnen onderzoeken hoe we Rotterdamse producties beter geprogrammeerd en verspreid kunnen krijgen.
 • We gaan in gesprek met de gemeente Rotterdam om te onderzoeken of zij een rol kunnen spelen in promotie of vertoning van Rotterdamse producties. Bijvoorbeeld via hun social mediakanalen, (ingekochte) reclame-uitingen, schermen in de stad, tijdens events en ontvangsten of in een tv-programma.
 • Film Platform Rotterdam pakt een aanjagende rol op tussen filmmakers en de media. Interessante projecten en ontwikkelingen kunnen bij specifieke journalisten en media-kanalen onder de aandacht worden gebracht. Gevraagd en ongevraagd. Daarnaast gebruiken zij hun eigen social media om producties en makers in het zonnetje te zetten.
 • Film Platform Rotterdam gaat een online overzicht aanbieden van Rotterdamse podia, festivals en andere vertoners. Op die manier wordt het de Rotterdamse film- en mediamakers makkelijker gemaakt om de weg in het landschap te vinden.

4. Kansen voor ervaren professionals

Voor grootschalige filmprojecten is de sector grotendeels aangewezen op financiering via het Nederlands Filmfonds. Die worden traditioneel gezien vooral toegewezen aan Amsterdamse partijen. Hierdoor dreigt een uittocht van ervaren makers.

 • We onderzoeken een publiek privaat fonds, waarmee Rotterdamse producenten hun eerste speelfilm kunnen maken. Hierdoor voldoen zij in de toekomst aan een belangrijke, maar moeilijk te realiseren toelatingseis bij het Nederlands Filmfonds.
 • We gaan in gesprek met de gemeente om te onderzoeken, of zij hiervoor partijen bij elkaar kunnen brengen.
 • Film Platform Rotterdam gaat zich richten op het creëren van een community specifiek voor de high end Rotterdamse makers. Op basis van ervaring kunnen makers hier wel of geen deel van uitmaken. Deze community kan kennis delen, elkaar van werkkansen op de hoogte houden en een lobby voeren voor betere kansen
 • Vertegenwoordigers van deze community kunnen aanhaken bij landelijke overleggen en structuren om bij te blijven met de ontwikkelingen bij het Nederlands Filmfonds.
 • Samen met de Rotterdam Film & Media Office ontwikkelden we reeds een plan voor talentontwikkeling van filmmakers op Zuid. Dit zou een substantiële financiële impuls voor de volledige Rotterdamse sector kunnen betekenen. We onderzoeken de mogelijkheden om dit plan gefinancierd te krijgen.

5. Completeren van de keten

Om te kunnen spreken van een volwaardige en goed functionerende film- en media-industrie, dient Rotterdam te kunnen voorzien in een volledige keten van professionals, dienstverleners en faciliteiten.

 • We monitoren ontwikkelen in de markt en brengen groepen bij elkaar om verder te onderzoeken. Daarnaast volgen we nieuwe en bestaande initiatieven, zoals Makers op Zuid, Buddy Film Casting, Ruckus Rental, De Doelen, De Margarinefabriek en anderen.
 • We bespreken mogelijke kansen en ‘gaten in de keten’ met de Gemeente Rotterdam, zodat ook zij een verbindende en initiërende rol kunnen spelen, waar nodig.

 

Tip de redactie!

Heb je nieuws dat te maken heeft met film én Rotterdam? Stuur een bericht aan de FPR redactie. We laten je snel weten of we het bericht plaatsen op onze website en/of sociale media.

Tip de redactie

EVENEMENTEN

[tribe_events_list]